Wilt u een datum reserveren?
Na overleg over de datum en de prijs krijgt u een prijsopgave toegestuurd via de post of de mail.
Op de afgesproken datum heeft u voor 4 weken een optie.
Dan heeft u de tijd om met de vereniging / bestuur te overleggen, na dat overleg kunt u via de mail, post of telefoon van die optie een vaste afspraak maken.
Die vaste afspraak wordt middels een mail bevestigd, daarin worden uw wensen vastgelegd, tevens de datum en de prijsafspraak.
Na het vastleggen van de afspraak zitten er kosten aan het annuleren. (zie ons annuleringsbeleid, hieronder)

Wij weten graag van te voren het aantal mensen wat van de lunch gebruik wenst te maken. Wilt u bij het maken van een inschrijfformulier de mensen de mogelijkheid geven om in te schrijven op de lunch?

Voor lunchprijzen kunt u ons mailen of bellen… zie contact

 

DOGCENTER VOF ANNULERINGSBELEID 

Een bevestigde en dus gereserveerde datum afzeggen kost  25% van de afgesproken huurprijs.

Een gereserveerde datum afzeggen tot 3 maanden voor de afgesproken datum kost 50% van de huurprijs

Bij annulering binnen 1 maand van de gereserveerde datum rekenen wij de gehele huurprijs door aan de huurder.
Bij afzegging binnen de 2 weken (en/of na het definitief doorgeven van het aantal lunches, barbecues of aantal personen die deelnemen aan het warm koud buffet) zijn wij genoodzaakt ook de catering (inkoop) kosten te verrekenen.

Het annuleringsbeleid kan aangepast worden, dit word een maand van tevoren aangekondigd op deze site.

 

Huisregels 2017

 

 • Een prijsopgave is geheel vrijblijvend, wij houden voor u de afgesproken datum tijdelijk vast. wilt u gebruik maken van onze accommodatie op de datum die door u is aangegeven dan dient u binnen 4 weken een reactie te mailen naar info@dogcenter.nl, of bellen naar 0418514551. Als het een afzegging betreft halen wij de datum van onze agenda af, wordt het een vaste afspraak dan sturen wij binnen enige tijd een bevestiging via de mail.
 • Na het ontvangen van de bevestiging zitten er annuleringskosten aan het afzeggen van de datum, zie ons annuleringsbeleid hierboven.
 • Het is niet toegestaan om in het Dogcenter, etenswaren te verkopen, dan wel uit te stallen of uit te delen.( zowel binnen als buiten de ring). Wij kunnen zorgen voor kannen koffie en thee en een koek of iets dergelijks. Ook prijzen in de vorm van snoep of drank mogen niet genuttigd worden.
  wilt u snoepjes voor het ringpersoneel, geef het aan ons door en wij zorgen dat er iets lekkers op de tafel in de ring staat.
 • Het Dogcenter houdt het alleenrecht op catering van elke soort. Wij kunnen (bijna) alles leveren om u dag(en) tot een feest te maken: van Gebak tot Barbecue!
 • Als er na afloop van een evenement schade dan wel vernieling of overmatige urine of uitwerpselen worden aangetroffen zijn wij genoodzaakt de extra schoonmaak- opruim- en herstelkosten te verhalen op de huurder. Foto’s zullen aantonen dat er daadwerkelijk schade ed is aangetroffen.
  Het is dus de taak van de huurder om na te kijken of de gehuurde ruimte(n) en omgeving aan het eind van de dag netjes zijn achter gelaten.
 • In het restaurant is het niet toegestaan om zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen!
 • Dit zelfde geldt als een andere hal, als restaurant is ingericht, dmv een koffie en thee tafel. bv hal 8 en 2 tijdens een vergadering, cursus, lezing ed. Meestal wordt dit aangegeven dmv bordjes op de tafels met de tekst: het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen in dit restaurant. (of een tekst van dergelijke strekking)
 • Cateringprijzen worden per jaar vastgelegd, dit houdt in dat per januari van een volgend jaar de prijzen veranderd kunnen zijn ten aanzien van de prijsopgave / bevestiging die u van ons heeft ontvangen.
  Wij rekenen dan in de factuur de nieuwe prijzen, wij vragen hiervoor uw begrip.
 • In verband met onze inkoop willen wij graag 14 dagen van te voren het aantal personen weten die de lunch of barbecue (of iets dergelijks) gaan gebruiken. Het aantal dat u opgeeft is gelijk aan het aantal dat minimaal afgerekend dient te worden. Op de dag zelf zal bekeken worden of er eventueel meer mensen kunnen mee-eten. dit is meestal geen enkel probleem.
 • Bonnen voor lunch, bbq, diner etc zijn per persoon, het is niet toegestaan om met meerdere personen gebruik te maken van 1 bon. Er is altijd de mogelijkheid om kinderen tegen een gereduceerd tarief mee te laten eten op een eigen bon.
 • De honden mogen alleen op het uitrenveld losgelaten worden, tenzij het voor een vorm van sport of keuring noodzakelijk is dat de hond op een andere plek losgelaten word. Dit is dan geheel op risico van de geleider en de vereniging of club die deze dag onze locatie huurt!
 • Ook op het uitrenveld geldt: als je met je loslopende hond een aangelijnde hond tegen komt, dan dient men de losse hond ook aan te lijnen!
 • Er kunnen op een dag meerdere verenigingen met diverse honden aanwezig zijn, houdt rekening met elkaar!!
 • Wij verwachten van onze gasten dat zij hun hond(en) eerlijk behandelen, mocht dit niet het geval zijn dan spreken wij u en/of uw vereniging daarop aan.
 • De ontlasting van de honden dient overal opgeruimd te worden er staan bakken waarin het gedeponeerd kan worden.
 • In alle hallen van Dogcenter geldt een rookverbod, alleen buiten mag gerookt worden. Gelieve uw peuken op te ruimen!  ook de super smoker staan wij niet toe….
 • Onze hallen hebben vluchtdeuren, zodat de mensen binnen bij gevaar kunnen vluchten. Deze deuren mogen alleen na overleg met personeel van het Dogcenter (dus niet in overleg met de huurder) geopend worden. Deze regel is er omdat bij verwarming de geopende deur er voor zorgt dat de warmte naar buiten gaat!
 • Wij zamelen frisdrankblikjes apart in, er staan bakken waar de blikjes na gebruik in gedeponeerd kunnen worden.
 • Onze toiletten zijn aangesloten op een IBA-systeem, hetgeen inhoudt dat er behalve toiletpapier niets anders in gegooid mag worden. Er staan emmertjes naast het toilet.
 • Het is niet toegestaan om met de auto op het veld naast het restaurant te rijden. Ook niet voor laden en/of lossen. Hetzelfde geldt voor het wedstrijdveld, achter. Dit veld is bedoeld voor wedstrijden en/of tentoonstellingen en is gemaaid en afgezet. Het is dus ook niet toegestaan geplaatste boomstammen en/of andere afzettingen te verwijderen of te verplaatsen om de doorgang te vergroten.
 • Op het terrein van Dogcenter wordt verwacht dat u stapvoets rijdt.
 • Wij gaan er van uit dat u deze huisregels doorgeeft aan uw mede bestuursleden, clubleden en uitgenodigde standhouders en de regels naleeft.

Bedankt voor uw medewerking!

 

Privacyverklaring

 Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene
van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om jullie / de vereniging of het bedrijf die je als persoon vertegenwoordigd te informeren over uw rechten en onze
plichten die gelden op grond van de AVG.
Door medewerkers van Dogcenter vof kunnen diverse persoonsgegevens van jullie/ de vereniging of het bedrijf die je als persoon vertegenwoordigd verwerkt worden, dit is noodzakelijk voor
onze afspraken, prijsopgaven, bevestigingen en financiële-administratie en verwerking daarvan.

Onze plichten

Dogcenter is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Dogcenter als volgt:

 • Jullie gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor dienstverlening; het vast leggen van afspraken tussen Dogcenter en jou of de vereniging/  of het bedrijf die jij als persoon vertegenwoordigd.
  • voor de financiële administratie; het versturen van facturen voor huur en catering, het bewaren van die gegevens voor de betalingsplicht, het opslaan voor
   het verwerken van die gegevens in de boekhouding, belastingaangifte en jaarverslag.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers binnen Dogcenter hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 

Voor verdere vragen of informatie: info@dogcenter.nl of 0418-514551